Koster aan het woord bij KerkinDelft Radio

Kerk in Delft Radio 9 juni 2018 In de uitzending Kerk in Delft, bij Stadsradio Delft,  ontvangt presentator René Strengholt  twee kosters;  Peter Beuman en Rommert Stellingwerf. Met hen praat hij over de mens als het kosterschap. Peter Beuman gaat met pensioen en neemt zondag 10 juni afscheid  van de...

Lees verder

Privacy

Zoals u misschien weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen...

Lees verder

Kado afscheid koster

Zondag 10 juni neemt Peter Beuman afscheid . Giften t.b.v. het afscheid van Peter kunnen naar het rekeningnummer van CvK worden overgemaakt t.w.: Protestantse Gemeente Delft NL81 FVLB 0699 8410 46 o.v.v. Afscheid P. Beuman   Protestantse Gemeente Delft Graag uw gift ondervermelding van Afscheid P. Beuman. groeten, Bram en...

Lees verder

Wervelend Pinkster Gedicht

Wervelend Pinkster Gedicht jongeren van  www.ymcajeugdwerk.nl In beweging zijn. Handen, benen, armen, ogen …. Een wervelende massa. Vele mensen door elkaar. Vele mensen bij elkaar. De één pakt de ander vast. Je wordt heen en weer geslingerd. Je stelt je open. Voor jezelf. Voor anderen. Je vangt iets op. Je...

Lees verder

Vakantie voor ouderen mét of zonder beperking

Graag brengt de diaconie verschillende vakanties onder de aandachjt voor ouderen met of zonder beperking. Stichting SIV Is het voor u, door een lichamelijke beperking, moeilijk om op vakantie te gaan? Dan is een vakantie met Stichting SIV wellicht iets voor u. Op vakantie heeft een mens de kans te ontspannen en...

Lees verder

Creatieve Kunst- Zinnige woensdagavond

Op de Zinnige woensdagavond  van 28 februari gaan we creatief en kunstzinnig aan de slag. Gerda Mastenmaker zal ons daarin begeleiden. Thema van deze avond zijn dieren in de Bijbel. Die hebben allemaal een andere aard of rol. De duif, de mus, het lam, de leeuw en het lam. Maar...

Lees verder

De warme maaltijd in de Hofkerk

Iedere vierde woensdag van de maand wordt door 4 leden van de kookgroep een warme maaltijd voor 46 personen bereid. Als u ook wilt deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij Janny Hordijk, 015 214 13 08. Als er plek vrij is, zal zij contact met u opnemen. We houden...

Lees verder