Quarentunes

In de lockdown kun je makkelijk de moed verliezen.  En je kunt zo in een klaagzang terecht komen: Hoe lang duurt het nog? Wat heeft het allemaal voor zin als je elkaar niet meer kan ontmoeten. Als je cororna-moe bent ligt de blues op de loer. Muziek is vaak een...

Lees verder

Met Open armen – Kom Heilige Geest

In de pinksterdienst 31 mei deed de muziekgroep mee. Zij hadden het lied Met open armen (van Schrijvers voor gerechtigheid) opgenomen. Een toepasselijk lied voor deze tijd. Graag zouden we elkaar willen omarmen. Met de tranen en de pijn die je hebt, met je leegte en je angst. De kerk...

Lees verder

Tekens van Leven #2

Er zijn nog meer tekens van leven binnen gekomen. Hartelijk dank! Bemoediging, woorden van troost en soms wat relativering hebben we nodig in deze tijd van coronacrisis. Download >> Tekens van leven #2 Ga naar >> Boeket van tekens van Leven! #1 Blijf tekens van leven sturen! Blijf tekens van leven...

Lees verder

Coronalied – Stil is de straat

Dit lied trok opeens de aandacht in maart 2020, bij de stilte op straat tijdens de corona-crisis. In muziek en tekst sluit het aan op de situatie waarin mensen zich bevonden, onzeker over hoelang het stilleggen van het sociale leven nog zou duren. De tekst van de strofen 2,3,4 verwezen...

Lees verder

Zie de mens

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Als Jezus voor Pilatus staat ziet Pilatus geen schuld in Jezus, toch levert hij Jezus uit om te hem te laten kruisigen.  Zelf wast hij zijn handen in onschuld. Op het moment dat Pilatus Jezus aan het volk toont,...

Lees verder

Aan Gods ontferming overgedragen

Als iemand aan je ontferming wordt overgelaten, betekent dat, dat de zorg voor iemand aan jou wordt overgedragen. Dat kan een kind zijn, een oudere, iemand die allen is met zijn of haar problemen. Jij bent verantwoordelijk voor diens welzijn zijn veiligheid, gezondheid en wat al niet meer. In de...

Lees verder

Hou vol, hou vast

Wat zouden we elkaar graag vast houden en knuffelen. Wat zouden we graag een arm een ander heen slaan om hem of haar te bemoedigen. Maar het mag niet in dit coronatijdperk. Maria, de moeder van Jezus maakt in de Passion hetzelfde mee. Ze  ziet haar zoon Jezus gevangen genomen...

Lees verder

Songs & Clips: Broken

Met Broken grijpt Coldplay terug op de nergo-spirituals. Ze bezingen net als de slaven op de katoenplantages in de 19e eeuw de gebrokenheid van de wereld nu. Deze wereld is nu ook niet heel en mensen gaan kapot aan de de onrechtvaardige verdeling, aan de klimaatcrisis, en dan hebben we...

Lees verder

Hoopvol Coronalied

Dit hoopvolle coronalied van IC-verpleegkundige wordt door veel christenen gedeeld Op de melodie van het lied ‘Samen in de Naam van Jezus’ schreven William Boer (27) en zijn vriendin Annewil de Jong (20) een hoopvol coronalied. William zag als IC-verpleegkundige van het Rotterdamse Ikaziaziekenhuis patiënten in eenzame isolatie sterven aan...

Lees verder