Nog geen reacties

CLD excursie Hofkerk 2018 – foto’s en verslag

Een klas besluit haar pauze te houden in de Huiskamer van de Hofkerk

“Hoe heten de dominees ook al weer?” was de meest gestelde  vraag tijdens de excursie. De leerlingen van  de 2de klassen Havo en VWO  van het CLD  kregen voor hun godsdienstlessen de opdracht   om een vergelijking te maken tussen de Maria van Jessekerk en de Hofkerk. In beide kerken kregen ze een rondleiding.

Niet alleen de  kerken – de Maria  van Jesse kerk – oud en donker en druk  versierd met beeld i.v.m. de  nieuwere en lichtere en ook sobere Hofkerk – verschilde maar ook de presentatie. In de Hofkerk werden de leerlingen erop gewezen dat  naast de Protestantse wijkgemeente Hof van Delft ook de Full Gosple Mission Church gebruikt van het  gebouw.  A.d.h. v. filmpjes van beide gemeentes mochten ze op zoek gaan naar verschillen. Andere taal, beleving, andere mensen in de veiring?

Daarnaast werd uitgelegd wat centraal staan in de kerk en wat de paaskaars,  doopvont  betekenen en ook waar de Hofkerk voor wil staan; Fair en groen verbonden met de buurt en met mensen . En ook dat een dominee vaak een schaap met 5 poten wordt genoemd, omdat die  van vele markten thuis moet zijn en zowel bij mensen op bezoek gaat, als  moet leiding geven als  leraar moet zijn.

Er worden een paar foto’s gemaakt van het doopvont

Voor een aantal leerlingen was het de eerste keer dat ze een kerk bezochten. Dat mensen naar de kerk gaan vonden ze niet stom, maar waarom ze dat doen was voor sommigen een vraag? Een zei: “Omdat ze willen leven zoals Jezus leefde en daar meer over willen weten.”

De leerlingen kregen  ook een korte rondleiding in de multifunctionele  Hofkerk, waar de architect  in die tijd  met al die trappen geen rekening had gehouden met  rolstoelen.    Graag wilde ze weten hoe de zalen heten.  De  foyer  was een moeilijke naam en  mocht  volgens de dominee’s Fred van Helden en Caroline der Nederlanden ook de Huiskamer  genoemd worden.

De excursie werd afgesloten in de jeugdruimte   die heel vroeger  toebehoorden aan de  kosterswoning die bovenin de Hofkerk gevestigd was.

Enkele foto’s zijn te zien in het album  CLD excursie Hofkerk 2018