Nog geen reacties

Collecte 12 feb. Aardbeving in Turkije en Syrië

Noodhulp aan getroffenen aardbeving Turkije en Syrië

We zijn allemaal geschrokken door de hevige aardbeving in de uitgestrekte grensstreek van Turkije en Syrië. In beide landen zijn al vele duizenden slachtoffers te betreuren. Het zoeken naar levenden onder het puin zal nog dagen duren. Het is te vrezen dat het aantal slachtoffers verder toe zal nemen. We voelen de schok en de ontreddering ook hier.

Shadi Haddad, betrokken bij de Syrische gemeente die viering houdt in de Vierhovenkerk schrijft.

Een nieuwe ramp treft de Syriërs
Vroeg in de ochtend van 6 februari werd het Syrische volk weer doodsbang wakker, maar deze keer niet vanwege de granaten en explosies, maar eerder vanwege een verwoestende aardbeving die mensen doodsbang maakte en deden wegrennen uit hun huis uit angst voor het instorten van het gebouw, en wat de zaak verergerde waren de slechte weersomstandigheden: zware regenval, hagelstenen en bittere kou.

image.pngDe zwaarst getroffen gebieden in Syrië zijn Aleppo en Latakia, en natuurlijk veel dorpen in de buurt van de Turkse grens.
Tot nu toe is het dodental in Turkije en Syrië ongeveer 3000, naast duizenden gewonden, en er liggen ook een groot aantal vermiste personen onder het puin van wie het lot nog niet bekend is.
Ik bid voor alle slachtoffers en ik vraag de Heer om genade voor iedereen, of het nu in Turkije, in Syrië of zelfs in Libanon en Jordanië is, voor het geval ze schade hebben geleden door wat er is gebeurd, maar mijn hart breekt voor de mensen in mijn land , Syrië, omdat hun situatie uitzonderlijk is en hun tragedie voortduurt en zich ophoopt als gevolg van de oorlog.
image.pngIn Syrië, na 12 jaar oorlog, vernietiging, epidemie, armoede, honger, dakloosheid en asiel, kwam deze catastrofe om de overgebleven Syriërs te vernietigen, degenen die niet de kans kregen om te reizen en hun toevlucht te zoeken in Europa, Canada of Australië, degenen die in hun zwakke kleine huizen bleven. Ze verzetten zich tegen kou, honger, gebrek aan elektriciteit, gas en medicijnen, ze werken dag en nacht meer dan 12 – 14 uur per dag en zeven dagen per week alleen maar om een salaris te krijgen dat, in het beste geval niet meer dan 80 euro per maand, wat bijna genoeg is om brood en melk voor hun kinderen te betalen. En nu is deze catastrofe gekomen om hen, na al hun lijden, ook dakloos te maken.
Stichting Open Hands start in samenwerking met stichting SCN (De Syrische Christelijke gemeenschap in Nederland) een noodhulpactie om de getroffen Syrische families te helpen.
De campagne heeft tot doel 20 Syrische gezinnen te helpen waarmee Shadi en Yara of hun vrienden direct contact hebben en op de hoogte zijn van hun situatie, deze gezinnen komen uit Aleppo, Latakia en omliggende dorpen. Laten we als medegelovigen onze broeders en zusters in Syrië helpen. 

Doneer voor Noodhulp

Uw gift komt volledig terecht bij bekende gezinnen van Syriërs, die ’s zaterdags hun diensten in de Vierhovenkerk houden, zonder overheadkosten. Het rekeningnummer is: NL15 RABO 0373 7367 11
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft inz. Vierhoevenkerk
o.v.v. Gift Open Hands Ramp Syrië.

Collecte voor Syrië in alle PGD kerken

image.png
Zondag 12 februari zal in alle Delftse Protestantse kerken worden gecollecteerd voor deze actie van Shadi Haddad via Stichting Open Hands.
Uw diaconie