Nog geen reacties

Collecte in blik bij Avondmaal

Viering van het heilig avondmaal

Zondag 13 september vieren we Avondmaal. We doen dit in een lopende viering. We houden voldoende afstand en gebruiken ouwels en kleine beker met wijn en druivensap. Zo is het voor iedereen veilig.

Tijdens het Heilig Avondmaal krijgen we een stukje brood (ouwel) en een slokje zijn. Het is als leeftocht, als eten voor onderweg met een bijzondere betekenis. Het gaat om Gods reddende aanwezigheid, die in ons mag leven en die we mogen delen.

Collecte in blik

Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. In de coronacrisis zijn bedrijven soms in zwaar weer terecht gekomen, omdat ze hun inkomsten kregen of helemaal geen inkomsten hadden. In de nasleep van de coronacrisis worden dan ook faillissementen en ontslagen verwacht en zo ook een toename van het aantal cliënten. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen.

Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u de voedselbank steunen? Dat kan door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.