Nog geen reacties

Collecte in blik bij Avondmaal

Viering van het heilig avondmaal

Zondag 10 juli vieren we Avondmaal. We doen dit in een lopende viering. We gebruiken ouwels en kleine bekertjes met wijn en druivensap.

Het stukje brood (ouwel) en de wijn, zijn als eten voor onderweg met een bijzondere betekenis. Het gaat om Gods reddende aanwezigheid, die we tot ons mogen nemen, die ons kracht mag geven in ons leven leven en die we mogen delen.

Collecte in blik

Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. U kunt hen helpen met een donatie in levensmiddelen.

U kunt de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op NL 62 INGB 0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.