Nog geen reacties

Collecte in Blik voor Voedselbank

Inzameling in blik

9 september

Het tafelzilver  is weer gepoetst voor de Avondmaalsviering van 9 september.

Zondag  is weer en collecte in blik voor de Voedselbank. U kunt producten, lang houdbare levensmiddelen meenemen. U kunt ook geld geven,waarmee de Voedselbank bijvoorbeeld verse producten kan kopen. Of u kunt vrijwilliger worden. Meer informatie via www.voedselbankdelft.nl.


Voedselbank Delft
De Hofkerk is een van de uitdeelpunten in Delft van de Voedselbank. Mensen met een laag besteedbaar inkomen (onder een minimumgrens) kunnen wekelijks een voedselpakket ontvangen.
U kunt ook helpen. Elke 2e zondag van de maand, als we avondmaal vieren, worden houdbare levensmiddelen (blikken) ingezameld voor cliënten van de Voedselbank. Hierbij kunt u ook geld geven, waarmee de Voedselbank bijvoorbeeld verse producten kan kopen. Of u kunt vrijwilliger worden.
Meer informatie het contactformulier of via www.voedselbankdelft.nl.