Nog geen reacties

Collecte Noodhulp na aardbeving Albanië

Zondag 8 december collecteren wij voor Hoop voor Albanië. Albanië is eind november getroffen door een grote aardbeving. De zwaarste schok  was 6.4 op de schaal van Richter  en met name het grote aantal zware naschokken zorgde voor veel schade.

Noodhulp komt op gang. Maar er is nog nodig. Veel mensen zijn Dakloos geraakt . De collecte is bestemd voor de noodhulp.  U kunt ook doneren  aan Stichting Hoop voor Albanië Bankrekening Rabobank : NL52 RABO 0353 0707 77 ovv Noodhulp aardbeving. https://hoopvooralbanie.nl/help-mee

Wat doet Hoop voor Albanië?

De Stichting Hoop voor Albanië wil het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk bevorderen en  hun levensomstandigheden verbeteren. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.