Nog geen reacties

Collectes: Blijf geven!

We blijven u ook als u thuis de diensten meekijkt of luistert vragen om ook een bijdrage te doen voor de collecte. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Maak geld over naar de Diaconie Prot Gem Delft IBAN NL37 RABO 0373 7366 06, o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2021 (bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’).
  2. Ga naar www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/ en doneer.
  3. Collectebonnen over? Lever uw collectebonnen in een envelop bij het Kerkelijk Bureau of  de Hofkerk (mag door de brievenbus) met daarbij een briefje waarop u aangeeft welk bedrag u voor welk collectedoel wilt geven.
  4. Maak gebruik van de collecte app ‘Apppostel’.  Maak een account aan en zet een tegoed op de app. U kunt ook uw  collectebonnen inleveren bij het kerkelijk bureau en omzetten in een tegoed op de collecte-app. Vervolgens kunt u dit ‘Tegoed’ in delen gebruiken voor de door u gekozen collectedoelen. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u bellen of mailen naar het Kerkelijk Bureau. (Geopend op ma t/m vr 09.00-12.00  uur) 015-2570298 info@pgdelft.nl

Lees meer >> Collectes gebruik de appostel