Nog geen reacties

Contextueel bijbel lezen met Hanna Wapenaar.

door Heleen Kampherbeek-

Op donderdag 25 januari kwamen we met 9 personen bijeen om onder leiding van Hanna Wapenaar een bijbel gedeelte te lezen en dit met elkaar te bestuderen.  Dit op de manier zoals Hanna dit ook doet in het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg.

Als kennismaking begonnen we met het doorgeven van een bord en een ieder moest zeggen waaraan je dacht als je een bord zag.   Het kwam erop neer dat iedereen wel aan eten dacht.

Na deze ronde gingen we het hebben over  “Het onze Vader”.  Gelezen werd Mattheüs 6: 9b-13.   We lazen het uit de Nieuwe bijbel vertaling, de staten vertaling en de bijbel in gewone taal.

De eerste vraag die werd gesteld was: Waar gaat de tekst over?

Hier kwamen verschillende ideeën naar voren o.a:

  • * perfecte wereld
  • * manier van leven
  • * je kunt er elke dag opnieuw wat mee doen
  • * rechtvaardigheid

Daarna werden we in 2 groepen verdeeld om met elkaar over nog een aantal vragen na te denken.  O.a. Waarom is Jezus zo bezorgd over het “dagelijks brood” en over “schulden” .  Er werd aardig gediscussieerd.
Wat wordt verstaan onder schulden, wat voor schulden zijn dit. Financieel en/of moreel.

Door zo met elkaar een zeer bekende tekst te bespreken en deze in je eigen context te plaatsen ga je er anders over nadenken en naar kijken.

Al met al was het een zeer inspirerende avond.