Nog geen reacties

Corona in Oeganda

Het virus zelf heeft gelukkig niet ernstig toegeslagen in Oeganda en dat is een grote opluchting. Er zijn zo’n 1000 gevallen van Covid-19 bekend, gelukkig is er niemand aan overleden. Maar men blijft alert. Net als elders in de wereld kan er nog steeds een golf van besmettingen komen en daarop wil men in Oeganda voorbereid zijn.

Bij de bewustwording van de risico’s hebben alle partners van Kerk in Actie meegeholpen, niet alleen de Church of Uganda maar ook de Mothers Union en de partners die werken aan het bestrijden van kinderarbeid. Allemaal hebben zij goede contacten in dorpen en buurten en konden zij arme en kwetsbare mensen goed bereiken met voorlichting over de risico’s van Covid-19 en de te nemen maatregelen.

In goed overleg heeft Kerk in Actie met de partnerorganisaties afspraken gemaakt over het herzien van de plannen voor dit jaar; in veel gevallen zijn fondsen die bestemd waren voor activiteiten omgezet in voedselhulp en voorlichting over het virus.