Nog geen reacties

Corona virus

Inmiddels heeft het Corona virus ook Nederland, en zelfs Delft bereikt. Een griep, die snel om zich heen grijpt, en slachtoffers maakt, soms dodelijk. Maar hierin verschilt dit virus niet van een ‘gewone’ griep. Toch willen we voorzichtig zijn en daarom adviseren wij u ook in de Hofkerk zoveel mogelijk te houden aan de richtlijnen die landelijk gegeven worden. Dat zijn de volgende:

Handen schudden, vredeswens etc.

Gelet op het feit dat de overdracht van het virus vooral plaats vindt via de mond en de handen, kunt u er voor kiezen om dit contact voorlopig achterwege te laten..

Misschien kunt u creatieve manieren bedenken om elkaar te begroeten: met de  hart op het hart, of met de elleboog bijv.

Het Avondmaal

Met betrekking tot het Avondmaal zullen we in de Hofkerk  voorlopig aparte bekertjes gebruiken.

Ondertussen wensen wij een ieder die met het virus in aanraking komt, heel veel sterkte.