Nog geen reacties

Credo – Meer nog dat

ik geloof dat het leven zinloos is
maar meer nog dat gaandeweg zin geschonken wordt.

Ik geloof dat het bestaan grondeloos is
maar meer nog dat mijn leven op handen gedragen,
in handen geborgen is.

Ik geloof in de onvermijdelijkheid van het lot
maar meer nog in het koppige ‘en toch…!’

Ik geloof dat mensen eenzaam zijn
maar meer nog dat zij elkaar kunnen troosten.

Ik geloof dat de dood onvermijdelijk is
maar meer nog dat liefde even sterk is als de dood.

Ik geloof in het zwijgen dat mensenlevens verduistert
maar meer nog in taal die het licht tot aanzijn roept.

Ik geloof in de macht van feiten en getallen
maar meer nog in de zeggingskracht van verhalen.

Ik geloof in nuchterheid en realiteitszin
maar meer nog in de waarheid van dromen en visioenen.

Ik geloof in de pijn om gisteren en de angst voor morgen
maar meer nog in de kans van vandaag.

Ik geloof dat niets betekenis heeft
maar meer nog dat alles een teken kan zijn
van de aanwezigheid van God.

Ik geloof dat ik mijzelf kan verliezen
maar meer nog dat ik door God gevonden ben.

Ik geloof dat ik buiten mijzelf kan zijn
maar meer nog dat ik nooit buiten God ben.

Ik geloof dat ik niet weet wie God is
maar meer nog dat God zich laat kennen:
in mijn verlangen naar een alles en allen omvattende liefde