Nog geen reacties

Crumbs from your table

Het lied Crumbs from your table van  U2 is  voor een deel een protest tegen de  positie van de kerk ten opzichte van AIDS.

De kerk zou  het licht moeten zijn , maar  is dat soms niet.  Hoe kan het dat  de ene mens  voor zichzelf genoeg (medicijnen) verlangt en andere dat niet krijgen. Bono trekt  in het lied de vergelijking met de syro-fenisische vrouw in Marcus  7:24, die Jezus erop aanspreekt, dat het heil waar hij het over heeft toch niet alleen is weggelegd voor  de Joden.  De mensen, die niet tot het volk van God behoren , mogen toch ook in zijn goedheid delen. Al zijn het maar de kruimels die van de tafel vallen.

In de  lied wordt  dat meteen  politiek en heel concreet.   Jij (Jezus, christenen, de kerk) mag dan spreken van tekenen, maar ik heb iets anders nodig. Ik zou  best willen geloven als ik het kon, maar ik wacht op de kruimels van de tafel.

In een ziekenhuis in Malawi, een van de armste landen in de wereld, ontmoette Bono zuster Ann Carr. Het ziekenhuis is overvol met 2 mensen per bed en één op de vloer. Zuster Ann vertelde dat de armen geen keus hebben.  Dit lied beschrijft haar   bede aan God en aan al de mensen ,  of ze zich christen noemen of niet.

Where you live should not decide 
Whether you live or whether you die 
Three to a bed 
Sister Ann, she said 
Dignity passes by