Nog geen reacties

‘De kracht van de verbeelding’

Zondag 17 september
Bijbellezing: Psalm 20, Matteüs 18:21-35
Voorganger: Ds. Gerrit van de Kamp

Van 16 tot en met 24 september is de jaarlijkse Vredesweek. Het thema is ‘De kracht van de verbeelding’. We lezen in het begeleidend materiaal dat er in onze tijd veel verbeeldingskracht nodig is om te blijven geloven in vrede. Daarin staat ook de oproep: ‘Ga deze Vredesweek op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte.’ We hebben het nodig andere dingen te denken dan waar we zelf opkomen. Ik hoop dat de Bijbel ons daarbij kan helpen. In de dienst wil ik Psalm 20 met u lezen. In een meditatie over deze psalm schrijft Willem Barnard over de glasheldere boodschap van dit gedicht: ‘Oorlog leidt tot niets, bewapening faalt, de helden zijn gevallen.’ Het evangelie van deze dertiende en laatste zondag van de zomer: Matteüs 18:21-35 doet daar nog een schepje bovenop. Daar gaat het over vergeving. Zo zijn we midden in het thema: want om te vergeven heb je veel verbeeldingskracht nodig.