Nog geen reacties

De zaaier. Kerkdienst 12 juli

Zondag 12 juli is er  een viering in de Hofkerk.
Wil u daarbij aanwezig zijn meld u dan aan: aanmelden@hofkerk-delft.nl 06 30488725 (vrijdag tussen 14.00-16.00u)

De liturgie van deze dienst vindt u GA NAAR DE LITURGIE VAN DEZE DIENST

U kunt de dienst beluisteren via de Kerkomroep van de Hofkerk.  GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Er is ook een beeldopname beschikbaar  GA NAAR Youtube LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

GA NAAR MATERIAAL VOOR DE KINDEREN


De zaaier

Zondag 12 juli
Bijbellezing: Jesaja 55: 6-13, Matteüs 13: 1-9; 18-23
Voorganger: Ds.Caroline der Nederlanden

De zaaier zaait zijn zaad. Veel gaat verloren, omdat het op plekken terecht komt waar het gaan kans krijgt om te groeien. Maar er is ook zaad dat vrucht draagt. 100-, 60- en 30-voudig. Enorm veel.

God zaait zijn Woord in deze wereld. Zijn Woord botst op tegenstand, en kent mislukkingen. In de wereld, maar soms ook in ons eigen leven. Maar onophoudelijk gaat God door en strooit zijn Woord kwistig uit. Hij gelooft in ons, dat het Woord in ons vruchtbare grond zal vinden. Wij zijn de grond waarin het woord van God gezaaid wordt. Als we naar dit woord luisteren, dragen we veel ‘vruchten’: We werken aan de vrede, we vergeven elkaar we leggen ruzies bij, we verwelkomen armen en vreemdelingen, we maken anderen gelukkig, we delen met wie tekort heeft.


Viering van het Heilig Avondmaal

“Vele korrels vormen saam, een kostbaar brood in uwe naam.” (lied 978)

Om ons te voeden is het nodig dat een graankorrel vrucht draagt. Want er zijn veel korrels nodig om een brood te bakken.

Om  het Koninkrijk van God dichterbij te brengen, is het nodig dat het Woord van God vruchtbare grond vindt.

Het Woord van God vindt vruchtbare grond, als wij brood delen. Als wij brood en wijn delen, komt het Koninkrijk van God dichtbij, komen wij, mensen, en God dichter bij elkaar.

In de viering van 12 juli vieren wij het Avondmaal. Wij doen dat op zo’n manier dat er zo min mogelijk besmettingsgevaar is.


Collecte in blik

Er is ook gelegenheid om producten mee te nemen, bestemd voor mensen, die gebruik moeten maken van de voedselbank. Ook door zo te delen, komt het Koninkrijk van God dichterbij.