Nog geen reacties

Deel je Cake -20 juni – Ontmoet een vluchteling!

Op zondag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met je. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land anders zien.
Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren.

Deel je cake

Kerk in Actie heeft “Deel je cake” als initiatief opgezet. De bedoeling is om rondom 20 juli contact te zoeken met een vluchteling en iets lekkers mee te nemen. Bv. muffins, een cake, iets anders  of een bloemetje. Dat kan met een gesprekje aan de deur afgegeven worden of, indien men dat wil, een bezoekje aan huis. De bedoeling is: elkaar beter leren kennen.

Misschien kent u iemand in de buurt, die gevlucht is. Zo niet, dan zijn er adressen beschikbaar van gezinnen, die nog niet zolang in Nederland zijn en men nog weinig Nederlanders kent.

Vorig jaar zijn er uit dit initiatief blijvende contacten ontstaan.

Steun tegelijk het kinderkerkkamp

De Hofkerk heeft op 12 juni een sponsoractie voor het zomerkamp. Daar kunnen cupcakejes gekocht worden. Misschien een idee om voor 20 juni iets te bestellen? De cupcakejes kunnen op 12 juni tussen12:00 tot 15:00 afgehaald worden bij de Hofkerk

Doet u ook mee?

Wilt u een adres of meerdere adressen?

Zij zullen dan een adres voor u in de buurt zoeken.

Diaconieën van de Hofkerk en de Vierhovenkerk.