Nog geen reacties

Delft maken we samen – een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk |15 nov.

15 november | Delft maken we samen – een stadsgesprek in de Nieuwe Kerk met o.a. de burgemeester

De Protestantse Gemeente wil de gerestaureerde en heringerichte Nieuwe Kerk meer inzetten ten dienste van de stad. In de week na de officiële heropening van deze kerk in hartje Delft geven we hier invulling aan met een Stadsgesprek, op woensdagavond 15 november. Het thema van deze avond is ‘Delft maken we samen’. Onze stad is een bonte mix van mensen van allerlei achtergronden en culturen. Hoe gaan we met elkaar om? Houden we elkaar op afstand of zoeken we de verbinding? Wat gaat goed en waar liggen de knelpunten? Deze vragen staan centraal in het Stadsgesprek. En u bent van harte uitgenodigd mee te praten.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt over   betekenis van  de kerk in Delft

Om 20.00 uur begint het Stadsgesprek met een openingsdebat tussen burgemeester Marja van Bijsterveldt en dominee Arnold Vroomans, een van de predikanten van de Nieuwe Kerk. Zij gaan in gesprek over de betekenis van de kerk in onze stad. Wat kunnen de Delftse kerken bijdragen aan het samenleven in de stad? Welke plek kan de Nieuwe Kerk hierin hebben?

Sociale samenhang

Na deze aftrap is het woord aan Ria Pool Meeuwsen, die in de organisatie platform Bruggen Bouwen Delft en DelftseBuur Delftenaren met verschillende achtergrond in ontmoeting met elkaar wil brengen. Haar lezing over sociale samenhang is de opmaat voor een publiek gesprek waar iedereen aan mee mag doen.

Stadsfilosoof Hubertus Bahorie gaat de uitdaging aan om het gesprek af te sluiten en te belichten met een puntige column. Aan de burgemeester en de dominee is rond 21.30 uur het laatste woord in het Stadsgesprek met een terugblik en een vooruitblik. Als we Delft samen maken, wat is dan de winst van deze avond? Wat kunnen we samen oppakken?
Na afloop van het Stadsgesprek is er tot 22.30 uur gelegenheid informeel door te praten onder het genot van een hapje en een drankje. We hopen op een goed gesprek op woensdag 15 november!

Openingstijd en entree

De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
De Stadsgesprekken in de Nieuwe Kerk zijn een initiatief van de Protestantse Gemeente Delft.