Nog geen reacties

Delft: stad van uitersten? voorbij het wij-zij denken

Delft: stad van uitersten? voorbij het wij-zij denken

Burgemeester Marja van Bijsterveldt nodigt u uit voor deze bijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018, van 19.30 – 21.30 uur   in Museum Prinsenhof Delft

In een stad die volop in ontwikkeling is, zien wij naast alle prachtige  kansen en mogelijkheden ook het gevaar van groeiende tweedeling  tussen mensen. Tweedeling tussen arme en rijke, hoog- een laag  opgeleide bewoners. Tussen bewoners met alle kansen en zij die deze  misschien niet krijgen. Tussen bewoners met verschillende etnische  achtergronden. En  tussen we!, niet, of ánders gelovigen.
Samen met een aantal organisaties in de stad, waaronder het platform  Bruggen Bouwen Delft, TOPdelft, de Turkse vereniging en de  Marokkaanse vereniging MSCVD, organiseert de gemeente een  bijeenkomst over samenleven in een stad van uitersten.
Inleider en gespreksleider is Bart Brandsma, filosoof, trainer en  consultant. Hij heeft duidelijke ideeën over samenleven, o.a. dankzij zijn  persoonlijke ervaringen in bijvoorbeeld Noord-Ierland en Libanon. In  2016 verscheen hierover zijn publicatie ‘Polarisatie, inzicht in de  dynamiek van wij-zij denken’.

Programma

  • 19.30 Inloop, kennismaking met initiatieven uit de stad
  • 20.00 Welkom door Mw. M. van Bijsterveldt
  • 20.10 Inleiding door dhr. B. Brandsma
  • 20.50 Gesprek o.l.v. dhr. B. Brandsma
  • 21.30 Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Graag horen wij of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit tot uiterlijk 26  februari laten weten aan hvdlinden@delft.nl. Bent u zelf betrokken bij  een initiatief in de stad gericht op goed samenleven in Delft? Meldt dit alstublieft bij uw aanmelding!