Nog geen reacties

Diaconale collecten in juni voor noodhulp corona

Voor zover mogelijk beginnen we min of meer te wennen aan het feit dat we (tijdelijk) met corona moeten leven. Natuurlijk hebben we er last van, maar inmiddels beginnen we ons leven weer op te pakken. Hoe anders is dat in andere delen van de wereld. Daar is corona niet het probleem, maar een probleem wat ze er nog eens bij krijgen. Schoon water is daar een luxe, laat staan dat je daar meerdere keren per dag je handen kan wassen. Ruimte is daar een luxe, laat staan dat je daar op 1,5 meter afstand van elkaar kan blijven. Dan is dankbaarheid voor onze situatie wel op zijn plaats. Vanuit die dankbaarheid en betrokkenheid voor onze naasten willen wij deze maand collecteren voor alle corona-slachtoffers in de breedste zin van het woord.

De diaconale collecten op zondag 7, 14, 21 en 28 juni zijn bestemd voor twee platforms die zich wereldwijd inzetten voor de grote nood die door de coronacrisis op allerlei terreinen ontstaat. We ondersteunen de initiatieven van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk en we ondersteunen het samenwerkingsverband van de GZB via kerkenhelpenkerken.nl. Vanuit onze onderlinge verbondenheid verdelen wij dat 50-50.