Nog geen reacties

Diaconale hulp

Hoewel het soms al normaal begint te worden heeft het Coronavirus een ongekende impact op ons dagelijks leven, op het gemeentezijn en misschien ook op uw financiële situatie. Daar waar u dacht het goed geregeld te hebben, kunnen uw inkomsten gereduceerd zijn tot bijna nul. Een situatie die u misschien liever verborgen wil houden. Als College van Diakenen willen we oproepen om dit juist niet te doen: als er enige vorm van hulp nodig is bespreek dit dan met uw wijkdiaken. De diaconie wil er voor u zijn, juist in dit soort situaties. In gesprek met uw wijkdiaken wordt in beeld gebracht wat nodig is en waar de diaconie in kan ondersteunen. Dit kan zijn in advies, een gift of waar nodig een renteloze lening. Schroom niet, uw vragen worden in vertrouwelijkheid besproken.

Het College van Diakenen