Nog geen reacties

Dichter bij Hemelvaart – gedichten gezocht

Gedichten over houvast

Contact houden met elkaar na een afscheid. Soms lukt het beter dan anders. Maar ook als het niet lukt, dan weet je vaak toch zeker: als het er op aan komt, kan ik altijd aankloppen.

Met Hemelvaart neemt Jezus afscheid. Hij is niet meer zichtbaar in ons midden. Toch blijft dat lijntje; we kunnen altijd bij hem terecht. Thema van de viering met Hemelvaart is dan ook ‘houvast’. De viering is er een met gedichten en gebeden en liederen.

U kunt voor de viering met Hemelvaart gedichten in leveren bij Caroline der Nederlanden. csdernederlanden@gmail.com Uiterste inleverdatum 23 mei.

We vieren deze viering in de Hofkerk samen met de Lutherse Gemeente. De viering begint om 9.30 uur.