Nog geen reacties

Dichterbij Hemelvaart: een anker in de hemel

Voor de 7e keer werd er in Hofkerk een Poëziedienst gehouden met Hemelvaart.  Het recept is simpel mensen  leveren gedichten aan die zij zelf hebben geschreven, of een gedicht van een ander dat het aanspreekt.  Ds. Caroline der Nederlanden had er deze keer het thema Houvast aan gekoppeld. Zij vertelde bij haar korte meditatie over  de beklimmers van de Mount Everest . Zij werpen een anker omhoog om houvast te krijgen. Bij de Hemelvaart van Jezus  is er nu ook een ‘lijntje naar boven.’ God verlaat ons niet. Maar voorgoed is er een anker in de hemel,  om aan vast te grijpen.

Hieronder enkele gedichten

Hemelvaart

De hemel ging toen open
Er was een Goddelijk licht
Maar wat is nog te hopen
Is de hemel voortaan dicht?

Nee, het licht ons toen gegeven
Blijft in ons als een vuur,
In het helderst van ons leven
Maar ook in het zwaarste uur.

Vandaag gaan de verhalen
Niet over de dood
Wat wij nu steeds herhalen
Is wat de Levende ons bood.

De Levende is ons nabij
Geen verhaal van eeuwen her.
Ja, ons hart zegt ons dat Hij
Is als de stralende Morgenster.

Henk v.d. Splinter

Los – vast

 Hoort u ook wel eens
“Je moet het loslaten?”

Zorgen en verdriet.
Loslaten.
Angst en vrees,
overspannen ambities,
hoge verwachtingen,
verlies en frustraties,
onmin en onmacht.

Loslaten.
Ja loslaten, maar hoe?
Leidt dat niet tot:
verlies van jezelf en de ander,
verlies van betrokkenheid en mededogen,
verlies van liefde en vriendschap,
onbesproken laten
wat besproken moet worden,
doofpotten,
die niets met de mantel der liefde te maken hebben?

Loslaten kan alleen
als je een anker hebt,
een houvast om te gaan,
een rustpunt in ’t leven,
een basaal vertrouwen.

Loslaten kan alleen
als je vastgehouden wordt
door God en mensen.

De opgestane Jezus zegt:
“Houd mij niet vast.
Ik BEN jouw houvast.
Laat Mij los.
Je BENT verlost.
Laat Mij vrij.
Ik HEB jullie bevrijd.
Je bent niet verweesd.
Je HEBT Gods Geest.
Wereldwijd.”

Leer van Pasen:
Bevrijde mens, sta op.
Leer van Hemelvaart:
Uit het oog, IN het hart
wereldwijd.
Leer van Pinksteren:
Leef begeesterd.

Laat nu maar los,
God houdt jou vast.

Marieke Smit , Hemelvaartsdag, 30 mei 2019

Download hier Gedichten Hemelvaart 2019