Nog geen reacties

Dienst van Woord en Gebaar

Dienst van Woord en Gebaar.

Zondag 12 november

Voorganger: ds. F.C. van Dijke

In deze viering van woord en gebaar zal voorgaan ds. Van Dijke. Ds. Van Dijke werkt als dovenpastor voor het Interkerkelijk Doven Pastoraat. Regelmatig zijn er ook in de Hofkerk aparte vieringen voor doven en slechthorenden. Twee keer per jaar (in maart en november) zijn er gezamenlijke vieringen, waarbij ook getolkt wordt.

Avondmaal

In deze viering van woord en gebaar zal ook het Avondmaal gevierd worden. Brood en wijn wordt gedeeld. We vieren de ontmoeting met elkaar en met God, en gedenken Jezus’ onvoorwaardelijke liefde voor ons.

Collecte in blik

Jezus ging ons voor in delen. In dat spoor willen wij ook volgen als wij het Avondmaal vieren. Er is deze zondag gelegenheid om producten mee te nemen voor mensen die te maken hebben met armoede.