Nog geen reacties

Digitale kerkdienst 3 wijken – 10 mei

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Vierhovenkerk. 


‘Leden zijn er vele, één is de stam (Lied 970:5 en 2)’

Zondag 10 mei vanuit Vierhovenkerk
Bijbellezing: Exodus 19 en Johannes 16
Voorganger: Ds. Marco Visser

Exodus 19 beschrijft volgens de Joodse theoloog Pinchas Lapide de ‘centrale Gods ervaring’ van het volk Israël. God verschijnt op de berg Sinaï. Er is bazuingeschal, rook en vuur en de aarde beeft. Vanaf die berg geeft God vervolgens de tien woorden (Exodus 20). Mozes vervult hierbij een belangrijke rol. Mozes gaat de berg op en dan weer af om het volk door te geven wat God heeft gezegd. Opmerkelijk is dat het volk bij voorbaat zegt dat het zal doen wat God gaat zeggen en dat terwijl ze nog niet weten wat God van hen vraagt. Daarover is een mooi verhaal dat tijdens het kindermoment verteld wordt. Toen Israël onder aan de berg één was kon de Thora gegeven worden. “Bewaar mijn verbond”, zegt God (Ex. 19:5). Dat verbond wordt door Jezus in Johannes 16 onder woorden gebracht. De Geest die Jezus belooft en die de waarheid brengt wordt elders in de Schrift omschreven met ‘tongen als van vuur.’ ‘Die vlammen zijn er vele, één is het licht.’