Nog geen reacties

Digitale kerkdienst 3 wijken – 3 mei

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Hofkerk. 


Als het kwaad toeslaat

3e zondag na Pasen
Zondag 3 mei 2020
Bijbellezing: Exodus 17:8-16; Johannes 10: 1-10
Voorganger: Ds. Caroline der Nederlanden

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die in oorlogen gevallen zijn, en op 5 mei vieren wij dat wij in vrijheid mogen leven. Wij koppelen dit vooral aan de Tweede Wereldoorlog, toen het kwaad een gezicht kreeg in Hitler, door wie  miljoenen slachtoffers zijn gevallen en onvoorstelbaar veel leed is veroorzaakt. Hitler wordt wel vergeleken met Amalek, die wij in Exodus 17 tegenkomen; hij valt de Israëlieten in de woestijn van achteren aan, op de meest kwetsbare plek. De strijd kan maar op een manier gewonnen worden door de Israëlieten. Zolang Mozes zijn armen omhoog houdt, winnen de Israëlieten. Laat hij ze zakken, dan verliezen ze. Zolang Mozes volhoudt, zolang de Israëlieten hun blik richten op God, is er bevrijding, en toekomst in het land van belofte.

In iedere generatie is er een Amalek, zo eindigt de lezing in Exodus. In iedere generatie krijgt het kwaad een gezicht. Steeds moet het overwonnen worden. Als wij ons richten op God, die opkomt voor de weerlozen en kwetsbaren, en als wij ons aan zijn kant scharen en volharden in Zijn strijd voor menselijkheid en respect en barmhartigheid, dan lukt dat. Steeds opnieuw. Maar het is wel een kwestie van volhouden.