Nog geen reacties

Doe iets!

Zondag 3 februari staat het werelddiaconaat centraal.

Het project van Kerk in Actie wordt in deze viering speciaal toegelicht. Dit project wordt dit jaar ondersteund door de Hofkerk en de Vierhovenkerk. In de viering wordt het project  van Kerk in actie Werelddiaconaat: ZWO-project Karamajo 

Ds. Caroline der Nederlanden neemt het bijbelverhaal uit Ester 4 als uitgangspunt. Ester maakt mee hoe haar volk, het joodse volk, op het punt staat uitgeroeid te worden door de Perzische Haman. Haman heeft van de koning veel macht gekregen.  Maar noch Haman noch de koning weet dat  Ester joods is. Durft Ester te laten zien wie ze is? Durft ze voor haar volk op te komen? Durft ze haar leven in de waagschaal te stellen? Durft ze iets te doen?

Het is een vraag die niet alleen aan Ester gesteld wordt, maar aan zoveel mensen, die achtergesteld worden of verdrukt. Durf je op te staan voor  recht of blijf je in een slachtofferrol klagen.

Antisemitisme en jodenhaat is er vandaag nog steeds. En nog steeds  worden mensen gediscrimineerd, achtergesteld, gehaat, vervolgd.  Ester ziet het gebeuren. Ze hoort de oproep om er iets aan te doen.  En ze doet iets. Wat er met haar ook gebeurt.

En wij? Sluiten we we onze ogen? Horen we de oproep? Op deze zondag van het werelddiaconaat willen we iets doen voor en samen met onze broeders en zuster over de wereld.  Opkomen tegen elke macht die het leven kleineert en schendt.  En samen bouwen aan een eerlijke wereld  en eerlijke kansen.
Aan deze viering wordt meegewerkt door de cantorij o.l.v. Wim Loef.