Nog geen reacties

Doelen bezinningsactie 2019

In de veertigdagentijd wordt er in de Delftse Protestantse Kerken bijzondere aandacht gegeven aan drie doelen. Het gaat in deze doelen om mensen, die de hoop niet hebben verloren, die werken aan hun toekomst en daarbij hulp kunnen gebruiken. Ook wordt er in deze periode gecollecteerd voor deze doelen.

Er zijn een buitenlands doel en twee binnenlandse/Delftse doelen.

Versterk de kerk in Pakistan

Het aantal christenen in Pakistan groeit. Maar zij vormt nog steeds een kleine gemeenschap. Velen van hen verkeren in een kwetsbare maatschappelijke positie, omdat ze tot de laagste, de arme klasse behoren. Christenen zijn vaak dagloner of landloze boer. Daarbij voelen de christenen zich ook kwetsbaar omdat ze vaak weinig kennis hebben over hun geloof.

Kerk in Actie samen met het Open Theologisch Seminarie in Pakistan geeft ondersteuning in het bouwen aan een sterke en vernieuwende kerk.

 

Gast  uit Pakistan

Tijdens een  inspiratieavond van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) voor de regio vrijdag 29 maart in de Hofkerk komt  Qaiser Julius over de kerk in Pakistan vertellen.

Lees meer – Versterk de kerk in Pakistan – Kerkinactie

Siriz Delft

Het doel van Stichting Siriz is om jonge vrouwen, vaak nog in de tienerleeftijd, die zwanger zijn geraakt, onderdak te bieden en te begeleiden. Er zijn in Delft 4 appartementen aan de Koornmarkt beschikbaar, waar ze tijdelijk kunnen wonen. De jonge vrouwen hebben meestal een moeilijke tijd achter de rug om allerlei redenen. Samen met professionele ondersteuners werken zij aan een stabiele toekomst voor hun kindje en voor henzelf.

Ook als de moeders eenmaal zelfstandig wonen is er nog de mogelijkheid van ondersteuning , b.v. bij financiële zaken, maar ook bij de opvoeding van hun kind.

Lees meer – Siriz

Kinderclub Tamboerijn

De Tamboerijn is een buurtclub, die al 20 jaar draait in de wijk Voorhof in Delft. Het is een buurtclub met kinderen uit de wijk, van allerlei achtergrond, Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Irakese, Afrikaanse en Nederlandse.

Tijdens de club wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en creatief verwerkt. Er zijn spelletjesmiddagen, bezoek aan de kinderboerderij, de speeltuin, bowling. Er zijn theemiddagen voor de ouders en ook Sinterklaas brengt jaarlijks een bezoek aan de club. De verantwoordelijkheid voor de club berust na een jarenlange inzet van René Strengholt, nu bij The Mall.

Startdienst

Deze Bezinningsactie start met een gezamenlijke kerkdienst in de Vierhovenkerk op zondag 10 maart a.s. om 15.00 uur. In deze dienst zal er over de drie doelen ook één en ander worden verteld.

Sober maaltijd

Tijdens  een sobere maaltijd in de Vierhovenkerk in het midden van de 40-dagentijd komen sprekers ook de doelen van de bezinningsactie toelichten