Nog geen reacties

Doelen bezinningsactie 2020

In de veertigdagentijd wordt er in de Delftse Protestantse Kerken bijzondere aandacht gegeven aan drie doelen. Het gaat in deze doelen om mensen, die de hoop niet hebben verloren, die werken aan hun toekomst en daarbij hulp kunnen gebruiken. Ook wordt er in deze periode gecollecteerd voor deze doelen. Er zijn een buitenlands doel en twee binnenlandse/Delftse doelen.

Geef ook aan de bezinningsactie

Het is goed om te weten dat de bezinningsactie van de veertigdagentijd ook in deze periode doorloopt. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL37 RABO  0373736606 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft o.v.v. Bezinningsactie.

Opvang  kinderen in kansarme wijken in Bogotá – Colombia

In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden. De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn.

Lees meer over dit project >> Opvang  kinderen in kansarme wijken in Bogotá – Colombia
Bekijk de powerpoint bij  dit project >> Powerpoint Opvang  kinderen in kansarme wijken in Bogotá – Colombia

Colombia PREA

Kopij koffie

Op 30 oktober 2018 openden KopieKoffie en PrintPlezier hun deuren aan de Chopinlaan in de Buitenhof. Nu, ruim een jaar later, zijn deze ondernemingen actief in de wijk. We kijken samen met oprichter Harmen van der Laan naar het afgelopen jaar, nu KopieKoffie een van de Delftse doelen is van de bezinningsactie.
Daniëlle van den Heuvel interviewde voor het Protestants Kerkblad Delft Harmen van der Laan.

Wat is KopieKoffie/PrintPlezier?

Het is de leukste print- en koffiezaak van Delft. Het zijn twee sociale ondernemingen in dezelfde ruimte. KopieKoffie is de plek voor koffie en kopietjes. En met PrintPlezier leveren wij professioneel drukwerk, zowel aan particulieren als bedrijven. Met beide creëren we werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen we hun talenten te ontwikkelen, zodat ze eventueel kunnen doorstromen naar een andere plek in de maatschappij. KopieKoffie is ook de plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor een luisterend oor.

Lees hier het hele interview >> Interview met Harmen van der Laan (verschenen in PKD 4)

 

Voedselbank Delft

Voedselbank Delft heeft uitdeelpunten in Delft (5), Pijnacker (1) en Nootdorp (1). In 2018 reikten we in totaal 18.077 voedselpakketten uit met een inhoud van gemiddeld 40 voedselproducten. In dat jaar ging het om gemiddeld 410 huishoudens bestaande uit 1100 personen waarvan ongeveer 580 kinderen. Gemiddeld maken huishoudens ongeveer 6 maanden gebruik van de Voedselbank. In heel Nederland kregen in 2018
ongeveer 80.000 huishoudens wekelijks een voedselpakket.

De nieuwe voorzitter van de voedselbank Delft, Peter Vogelaar, meldde dat van de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een voedselpakket maar 50% daarvan gebruikt maakt. Voor een deel heeft dit te maken met onbekendheid. In de komende tijd wil hij zich sterk maken om beter de weg naar de voedselbank te vinden.

In de voedselpakketten mist hij vooral verse groente en fruit, en wil de opbrengst van de bezinningsactie graag daaraan besteden

Voedselbank Delft flyer2019

Lees meer >> website Voedselbank Delft,
Flyer Voedselbank Delft,
Nieuwsbrief december 2019

Sobere maaltijd

Deze Bezinningsactie werd gestart met een gezamenlijke kerkdienst in de Hofkerk op zondag 1 maart om 15.00 uur. In deze dienst zal er over de drie doelen ook één en ander worden verteld.

Tijdens  een sobere maaltijd op 27 maart om 18.00uur in de Hofkerk komen sprekers ook de doelen van de bezinningsactie toelichten