Nog geen reacties

Voorlopige einsstand bezinningsactie 40-dagen: 1

De teller van de bezinningsactie in de 40-dagen staat op  € 12.873,85. Dit is de voorlopige eindstand van de bezinningsactie.

We willen u hartelijke bedanken dat u hebt mee gespaard aan onze 3 doelen in de 40-dagentijd

 

In de 40-dagentijd wordt er in de Protestantse  Gemeente Delft aandacht geschonken  aan 3  doelen. Dit gebeurt in de startdienst van de bezinningsactie op zondag 18 februari om 15.00 u in de Marcuskerk, met artikelen in het Protestants kerkblad en bij toelichtingen bij de collectes in de 40-dagentijd en bij de sobere maaltijd  in Hofkerk op vrijdag  16 maart om 18.00u.

De 3 doelen zijn:

Rond Nairobi liggen grote sloppenwijken. Eén daarvan is Kawangware. Een wijk die lijkt te worden geregeerd door criminaliteit, armoede, geweld en drugs. Er is nauwelijks schoon drinkwater beschikbaar en veel mensen leven met HIV/aids. Zoals in zoveel sloppenwijken zijn er in Kawangware wel scholen, maar die zijn overvol en lang niet alle kinderen uit de sloppen gaan er naartoe.

In de wijk staat ook een kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa (RCEA), een partnerkerk van de GZB. De RCEA werkt hier al sinds 2001 en zet zich met volle energie in om juist hier het Evangelie handen en voeten geven.

De kerkgemeenschap heeft oog en hart voor met name de kwetsbare kinderen in de wijk. De kerk herbergt een zondagsschool, kinderopvang, kleuterschool en een gedeeltelijke basisschool (klassen 1, 2, en 3). De kerk wil hiermee de kinderen nieuwe hoop en een betere toekomst geven en de liefde van Jezus Christus verspreiden.

Vakantiebank Delft steunt gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen voor wie een vakantie financieel niet mogelijk is. Er even tussen uit, zorgen vergeten en nieuwe kracht opdoen om verder te kunnen: Vakantie, al is het maar een dagje weg, maakt je blij!

SGVD is een initiatief van 3 Delftenaren die zich het lot van vluchtelingen aantrekken, met name op het gebied van het samenbrengen van gezinnen. Dit zijn Willem Overgaag, Ria Pool Meeuwsen en Sabine Schläfereit. Wij vinden dat leden van een gezin, die door oorlog en geweld uit elkaar zijn gedreven, onder 1 dak thuishoren.