Nog geen reacties

Doop Daniël de Roo 7|5

Zondag 7 mei

Bijbellezing: Johannes  10: 1-10

Voorganger: Mark van der Laan en ds. Fred van Helden

Zondag 7 mei zal Daniël de Roo gedoopt worden.  In deze feestelijke dienst zal onze stagiaire Mark van der Laan voorgaan en zal de doop verricht worden door ds. Fred van Helden. Daniël is de eerste kind van Sjoerd en Andrea de Roo ,   Buitensingel 4, Rijswijk (Buiten)

We lezen deze zondag over Jezus die de goede herder is. Een tekst die goed past bij de hoop en verwachting die Sjoerd en Andrea voor Daniël hebben. nl.  dat  Daniël bij God mag horen, dat God over hen waakt als een herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. En dat het leven van Jezus  hem mag inspireren om  in antwoord op de roepstem zelf een herder te  zijn.

De liturgie voor de doopdienst van Daniël de Roo is  hier te downloaden