Nog geen reacties

Doop Rafel en Tripp – foto’s

Zondag 2 september werden Rafael van Dijk en Trip van Os gedoopt.   In de brieven die de ouders voor de kinderen hadden geschreven gaven ze aan wat ze belangrijk vinden aan de doop.

Uit de brief voor Rafael –  Met het dopen van jou vandaag willen we je deel laten uitmaken van deze kerk en gemeente, waar je zal ontdekken dat er nog een Vader in de hemel is die voor ons zorgt, ons begrijpt en ons vergeeft.

Binnen deze gemeente willen we je laten zien dat het belangrijkste in het leven niet is om bij de finish aan te komen, maar om op weg te gaan op de juiste manier; dat het leven geen race is die je alleen moet uitlopen, maar een reis die je met een heleboel mensen samen maakt; en dat wanneer je op deze reis af en toe stil staat om een ander te helpen, je ook jezelf helpt. De grootste voldoening zul je krijgen door te geven en niet door te ontvangen, en als je echt van iets houdt dan geef je alles en geef je het met liefde.

Uit de brief voor Tripp –   De doop is een teken van verbondenheid, met God, Jezus en de Heilige Geest. Mamma vind het fijn om je door de doop het teken van God mee te geven. Ik wil je graag de verhalen uit de bijbel mee geven de waarde, de normen, de verbondenheid en de liefde die daarbij horen. Pappa gaat mamma helpen bij al deze dingen, maar ook opa en oma, alle mensen die je lief hebben en de gemeente van de kerk God waar we nu voor staan. 

Voor mij, mamma is het fijn om te weten dat we jou mogen opdragen in aangezicht van deze mensen, aan God. Want een geloofsgemeenschap ben je met elkaar. Dat is het goede in de mens zien dat is de wereld in gaan met verwondering en in mensen ontdekken wat mooi is.

Ivy mag het water in het doopvont gieten
Rafael wordt gedoopt
Tripp krijgt na de doop de zegen mee

Foto’s van de doop zijn te zien in de volgende albums