Nog geen reacties

Ds. David Knibbe neemt afscheid

Ds. David Knibbe gaat met pensioen, of zoals dat in kerkelijke kringen heet ‘met emeritaat.’ 10 december neemt de wijkgemeente Immanuël afscheid van ds. Knibbe in een feestelijke dienst in de Wipmolen, gevolgd door een lunchcafé.

HI4 dienst met afscheid ds. Knibbe  in de Vierhovenkerk

  • 17 december | 10.00u | Vierhovenkerk

Op zondag 17 december 2023 neemt David Knibbe officieel afscheid in een bijzondere HI4-eredienst om 10:00 uur in de Vierhovenkerk. Tijdens de eredienst zal David officieel worden “losgemaakt” van onze wijkgemeenten. Uiteraard volgen aan het einde van de dienst een paar kleine toespraken.

Feestelijke afscheidsavond

  • 15 december | 19.30 u | Vierhovenkerk

De vrijdag ervoor, dus vrijdag 15 december, vindt een bijeenkomst plaats, waarin ruimte is voor een feestelijk afscheid van de drie wijkgemeenten. Die bijeenkomst is vanaf 19.30 uur, ook in de Vierhovenkerk. Details volgen nog, maar u kunt nu alvast de datum vastleggen in uw agenda.

David was 23 jaar voorganger, vooral binnen wijkgemeente Immanuel, maar ook van de wijkgemeenten Vierhoven en Hof van Delft. Alle leden van de HI4-gemeenten worden van harte uitgenodigd voor de 15e.

Cadeau

We willen David ook een tastbare herinnering meegeven aan onze drie wijkgemeenten. U kunt u ook een bijdrage leveren door een gift te storten op de rekening van de wijkkas Vierhoven:

  • banknummer NL49 RABO 0383 4233 92
    ten name van Prot. Gem. Delft inzake wijkgemeente Vierhoven
    met vermelding van “Afscheid ds. Knibbe”.

Namens de Gemeenschappelijke Wijkkerkenraad,
Peter Plugers, scriba (scribagwk@gmail.com of 06-184 79 463)