Nog geen reacties

Een kruisje halen bij het begin van de 40-dagen

Dit jaar is er in de Raamstraatkerk (H.H. Franciscus en Clarakerk)  een gezamenlijke  aswoensdagviering als start van de 40dagentijd . Hieraan werken  verschillende kerken mee: de H.H. Fransiscus en Clarakerk, Sint Adelbertkerk, Vierhovenkerk en Hofkerk.

Aswoensdag

Woensdag 14 februari
Raamstraatkerk (H.H. Franciscus en Clarakerk) Raamstraat 78
Aanvang 19.30 uur

Aswoensdag is de dag na carnaval en tekent het begin van de 40-dagentijd. Op die dag kunnen gelovigen naar de kerk gaan om een kruisje van as op het voorhoofd te krijgen getekend. De as is afkomstig van de (verbrande) palmtakken die het jaar ervoor in de viering van palmpasen gebruikt zijn om Jezus’ intocht in Jeruzalem te gedenken.

Aswoensdag is een dag van boetedoening, de eerste van 40 dagen, waarin gelovigen Jezus volgen op zijn weg van lijden, sterven en opstaan, en zich bezinnen op wat dit voor hen en voor deze wereld betekent.