Nog geen reacties

Een mens is pas mens door andere mensen

Zondag 8 oktober

Bijbellezing: Leviticus 16:1-2, 11-18 en Lucas 10:30.

Voorganger: ds. Marco Visser

In de viering van 8 oktober   is Lydia Amongi van Mother Aïda project  met haar collega Camilo Otim aanwezig.   Na de viering zal Lydia Amongi met Meta de Vries een presentatie geven over het haakproject, over de gieten en over hun verdere plannen.

Iedereen is van harte welkom.

In de viering lezen we Leviticus 16:1-2, 11-18 en Lucas 10:30. Twee thema’s spelen een rol in de dienst. Allereerst het begrip ‘Ubuntu’. Het Afrikaanse woord betekent zoveel als “Een mens is pas mens door andere mensen.” Het tweede thema ‘De naaste/ de medemens werkt gratis.’ De liederen gaan de dienst een extra schwung geven. Immers samen zingen is pas fijn, zoals een kinderlied leert.