Nog geen reacties

‘Een teken van leven’ in de 40dagentijd

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het uit in hun ellende naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven. Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van Egyptenaren zal bevrijden. Die keer bij de brandende braamstruik is niet de laatste keer dat God een teken van leven geeft. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig en verlaten mensen zich kunnen voelen, de Eeuwige geeft tekens van leven.
Ook wij mogen uitzien naar teken van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. En zo God naam “Ik ben, Ik zal er zijn” vertalen in woorden en daden. Ik ben er voor jou om je te troosten, om je te steunen.

Project Teken van leven

In de kerk volgen we met de kinderen de tekens van leven die God geeft. In een groot boek staan afbeeldingen van de verhalen en ook voorbeelden en aanmoedigingen om zelf een teken van leven te geven. We doen dat natuurlijk al met een kaartje, of bloemengroet uit de kerk. En in de viering zullen we ook filmpjes laten zien van mensen die een teken van leven willen geven aan iemand die speciaal is voor hen.

Gezinsboekje “Een teken van leven.”

Op de viertafel liggen naast gedichten en informatie over de bezinningsdoelen speciale gezinsboekjes. Deze zijn speciaal gemaakt bij het project voor thuis met voor elke dag materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Ook het gezinsboekje “Een teken van leven”, dat aansluit bij het project, is hier te verkrijgen.

Symbolische bloemschikking

Tijdens de vieringen is staat er in een houten raamwerk met geweven takken een symbolische bloemschikking. 1 maart is een tulp die lijkt te zweven en gedragen wordt door 3 grote bladeren. De tulp zelf doet denken aan gevouwen (biddende handen) Ze symboliseren hoe Jezus zich gedragen voelt en beschermd omringd door de verleidingen in de woestijn.