Nog geen reacties

Een weekje uit het leven van een dominee

Zondag 3 oktober

Vandaag is er wisseling van ambtsdragers. Het is niet heel druk in de kerk. Misschien komt dat door het pokke-weer, alleen maar regen?  In de viering vertel ik over de zuilen en de balken, die de kerk dragen. Op een brancard wordt ik even gedragen. Me bedoeling is duidelijk te maken dat we (ambts)dragers nodig hebben, om hulp te kunnen bieden en de de kerk overeind te halen. Dat kan als we één van hart en geest zijn en alles delen, met al de verschillende gaven en talenten die we hebben.

’s Middag zitten we weer in de kerk. Met de ‘middengroepers’ praten we over wat zij willen doen om de kerk meer hun plek te maken. Er borrelen leuke ideeën op. En het is gezellig.

’s Avonds lig ik te slapen en mis de samenvatting van Feyenoord, terwijl Caroline naar de Cantevesper is.

Maandag 4 oktober

Met collega’s praten we over de doop. Dat  de doop niet meer de oorspronkelijke betekenis heeft van geloof aannemen en volgeling worden, maar meer het vragen van een zegen voor je kind is geworden.
Met een omweg en een file ben ik nog op tijd thuis voor het Stadsgesprek over Eenzaamheid. Prof Anja Machielse geeft uitleg over de verschillenden kanten van eenzaamheid en benadrukt dat aandacht hebben voor het hebben van betekenisvolle gesprekken van belang is bij het tegengaan van eenzaamheid.

Dinsdag 5 oktober

We slaan een openochtend over voor gesprek met collega’s in de werkgemeenschap.  Marco Visser neemt afscheid. Maar wat is die man nog bevlogen over dat boek van René van Loon ‘Lente in de kerk.’ Hij ziet nog zoveel mogelijkheden voor de Vierhovenkerk en heel Delft. We praten over samenwerking. En ook horen het verhaal van collega die ziek is. Dat grijpt ons aan.

’s avonds bereiden we met René HIetkamp en Herbert Polman een gesprek over een kerk-app voor. We willen graag dat we als HI4 één soort kerk (whatt) app hebben.

Woensdag 6 oktober

Vandaag is mijn vader jarig. We gaan naar hem toe en hebben een gesprek over hoe zijn schooltijd was. Wat weet hij nog goed al die namen van de meesters en juffen.

’s middag hebben we een slotevent van de week van de ontmoeting. We bedanken iedereen, die heeft meegedaan. Het weer werkte in de week  niet mee, toch waren er mensen op de berichten in de krant, komen aanwaaien. Het vangnet van organisaties en activiteiten, wordt sterkerk. Een volgende stap is warme contactpersonen vinden, die eenzamen meenemen.

Organisatoren van activiteiten in de week van ontmoeting worden bedankt en praten met elkaar over hoe het ging.
Ze zitten te wachten voor de maaltijd in de Wending en vertellen hoe leuk het een dag eerder was om samen te komen met Oma’s soep. En de burgemeester was er ook. Gezellig.
In de Wending wordt de maaltijd bereid. Bami deze keer.

Donderdag 7 oktober

Met Henny Melis en Shadi Addad bereiden we Sirkelslag Kids voor. Shadi wil een verbinding leggen tussen kinderen uit migrantenkerken en van de PKN kerken. De Eritrese en Syrische kinderen zijn heel enthousiast. We denken dat er zo al 34 kinderen meedoen. Dat wordt nog een hele uitdaging om, dat te organiseren.  Maar het enthousiasme van de kinderen, maakt mij ook enthousiast.

’s middags praten Kees Witte en ik over het script voor de Top 2000 dienst op 14 november. Het wordt een leuke café-achtige viering. Ik krijg er nu al zin in.

’s avonds is het brede kerkenraad. We hebben het over de vacatures in de kerk(enraad) ‘Vergeet niet wat er allemaal aan moois gebeurt’, is één van de reacties. ‘het helpt als we duidelijk hebben over wat de samenwerking precies oplevert,’ en ‘we moeten laten zien waar we vrijwilligers voor nodig hebben,  in een appgroep, én in de kerk zelf’. en die in duidelijke “hapklare brokken” verdelen’ zijn anderen reacties.
We borrelen nog gezellig even na.

Wouter van de Harg, wordt nog eens bedankt voor hun werk en inzet.
Anneke Helder bedankt de kerkenraad voor de fijne samenwerking. r. René Hietkamp

Vrijdag 8 oktober

7 november is het Lichtjes voor Delft, het moment voor elke Delftenaar om een kaarsje aan te steken voor iemand die overleden is en die je mist. Met een groepje bereiden we voor wat er gedaan moet worden.

’s middags is het tijd om de nieuwsberichten te verzamelen voor de Inspiration Point. En dan nog even voorbereiden voor de diaconale dag morgen.

Fred van Helden

In de mist zijn de toppen van de torens niet te zien