Nog geen reacties

En God zag dat het GOED was…

Zondag 4 maart

3de  zondag 40 dagentijd

Bijbellezing:  Genesis 1 en  Johannes 2:13-22

Voorganger: ds. F. van Helden

Wereldgebedsdag

Op de derde zondag van de 40dagen maken we een klein uitstapje en volgen we de liturgie van de wereldgebedsdag. Deze wereldwijde dag van gebed  heeft een traditie die terug gaat tot 1887. Nu doen 183 landen mee en vanaf 1929 wordt deze dag ook in Nederland georganiseerd.

Dit jaar hebben vrouwen uit Suriname de liturgie samengesteld met als Thema “En God zag dat het GOED was..”. In Suriname leven vele culturen kleurrijk en broederlijk naast elkaar en de vrouwen danken God voor de rijkdom, waarmee hen zegent. We laten de stem van een aantal vrouwen horen. In de gebeden laten zij ook de zorg horen voor visvangst en de vervuiling van het water, om alleenstaande moeders en de opvoeoding en de kans op goed onderwijs en toekomstperspectief.

Met de lezing van de tempelreiniging maken we overstap van hoe God de aarde geschapen heeft met kansen voor iedereen en hoe zelfs de tempel -het huis van God – verworden is een plek waar mensen worden buitengesloten.