Nog geen reacties

Energie-Armoede

De stijgende energieprijzen en de kosten voor levensonderhoud, brengen veel mensen nu al in problemen.  In de Tweede Kamer wordt gepraat over energieplafond en maatregelen om de mensen, die klem zitten te helpen, maar wat kunnen wij als kerken doen? Kunnen wij ook een bijdrage leveren om mensen niet in de koud te laten staan en hen warmte te bieden? De warmte uit het hart, dat er naar hen wordt omgekeken, en de warmte van een plek om te schuilen.

Samen met en niet langs elkaar heen

We begrijpen dat de hulp aan de kwetsbaren mensen allereerst een zaak is van de overheid. Als Kerken/diaconieën moeten we in gesprek blijven met de plaatselijke overheid om te weten wat er nodig is en hoe we aanvullend hulp kunnen bieden. Daarnaast moeten we gebruik maken van de structuren en organisaties die er al zijn, zoals Voedselbank, ISF, en Delft voor Elkaar.

Kan de kerk helpen?

Dan nog blijven er mogelijkheden over om hulp te bieden. Als eerste zijn mensen erbij gebaat dat ze gebruik maken van de hulp die de overheid biedt. Hulp bij het invullen en aanvragen biedt de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar.

In sommige plaatsen in Nederland hangt er een kastje aan de kerkmuur, waar de een levensmiddelen instopt, en wie het nodig heeft het er weer uithaalt. Er kan ook gedacht worden aan een uitdeelpunt.

Natuurlijk kan er ook een soep of eten uitgedeeld worden. Of er zouden collecte kunnen zijn voor het ISF en de Voedselbank.

De energiecrisis raakt ook de kerken. De stookkosten zullen dit jaar hoger zijn. Maar is er niet een mogelijkheid om activiteiten te bundelen. En dat we als een kerk open kunen stellen om een mensen die in de kou staan een warm welkom te geven.

Reageer

Wilt u meedenken in hoe kerken kunnen helpen bij de energiearmoede, reageer dan!

Fred van Helden, 0630221990, favanhelden@gmail.com