Nog geen reacties

Evaluatie van de bazaar

Opbrengst Bazaar € 8.500

27 Juni hebben wij als commissie de bazaar geëvalueerd. Wat ging er goed en wat ging er minder goed. Veel ging er goed. De inzet van een ieder was geweldig, met veel enthousiasme is er op allerlei fronten heel hard gewerkt. En de eindopbrengst was boven verwachting: € 8.500,–.

Heel belangrijk was ook dat de hechte samenwerking tussen alle betrokkenen uiteindelijk uitmondde in de feestelijke en geanimeerde bazaardagen zelf. Hebt u ook zo genoten van de gezelligheid, de mooie en handige zaken die in de verkoop waren, het maken van de bloemstukjes, de heerlijke baksels en het spannende rad van fortuin? Wij hebben er als gemeente samen een mooie happening van gemaakt.

2 doelen Bazaar.

De opbrengst wordt nu overgemaakt naar de gekozen doelen: de helft naar het Ujamaa-project en de andere helft wordt aangewend voor de renovatie van de hal.

  • Ujamaa  project in Zuid Afrika
    Het Ujamaa Centre is een wetenschappelijk instituut, met als doel Bijbelse en theologische bronnen te gebruiken voor positieve sociale veranderingen in de Zuid-Afrikaanse maatschappij.
  • Renovatie van de entree van de Hofkerk
Hanna Wapenaar werkt voor het Ujamaa Centre

 

Verdere acties

Wij gaan alle sponsoren bedanken en op de hoogte stellen van de opbrengst van de bazaar.

Ook alle organen waarin wij de bazaar hebben aangekondigd worden in kennis gesteld van het resultaat en, gebaseerd op onze ervaringen, maken wij een compleet draaiboek voor eventueel komende bazaars. Daarin zullen wij ook lering trekken uit de zaken die beter kunnen. Zo zal er meer tijd uitgetrokken moeten worden om de gigantische aanvoer van boeken in betere banen te leiden, zodat deze goed gesorteerd aangeboden kunnen worden. Verder zal er vooraf controle plaats moeten vinden op het al dan niet werken van aangeboden apparatuur.

Bedankt voor u bijdrage

Namens de bazaarcommissie wil ik u nogmaals heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage in welke vorm dan ook en hoop dat u net zo blij en tevreden bent over het geheel als wij.

Marieke Smit