Dienst van Woord en gebaar op Wereldgebedsdag ds. Caroline der Nederlanden