Nog geen reacties

Feest op “het plein van Foreest”

Kerk in buurt zijn is meeleven met er gaande is in de wijk,
kerk zijn in de buurt aansluiten bij waar verbindingen in de wijk worden gelegd.

Een nieuwe kijk op de Kuyperwijk.

Vrijdagmiddag 16 juni, van 15.30 – 20.00 uur, is er van alles te beleven op het Foreestplein.
Sportcoaches geven workshops rappen, basketbal en straatvoetbal. Kinderen kunnen de skateheuvels inkleuren met stoepkrijt terwijl een clown ballonnen en suikerspinnen uitdeelt.
DOEL houdt al vanaf 14.00 uur open dag en om 15.30 uur wordt op het plein voor DOEL een picknickbank in gebruik genomen door wethouder de Prez. Ook zullen er strandstoelen worden geplaatst ter uitnodiging aan alle wijkbewoners om een bezoekje te komen brengen. Bij een informatiekraam kan kennis gemaakt worden met de initiatiefnemers. Zij nodigen iedereen uit om te komen genieten en mee te denken over de toekomst van de wijk.

Het feestje wordt georganiseerd door Buurtverbinders www.kijkopdevoordijk.nl, bewoners en ondernemers die hiervoor de handen in een hebben geslagen. De buurtverbinders organiseerden in korte tijd de activiteiten op het plein. Bewoners en ondernemers zijn eerder met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de wijk. Zij zijn het met elkaar eens dat het de hoogste tijd is dat er meer aandacht komt voor de wijk. De Kuyperwijk vormt immers het hart en de entree van Voordijkshoorn. Na 25 jaar bouwen is dit een hele mooie nieuwe woonwijk van Delft geworden. Nu is de Kuyperwijk zelf aan de beurt om te worden opgeknapt vinden zij.

Voor het feestje zijn ook de gemeente en 3 woningcorporaties uit de wijk uitgenodigd. Zij zijn met elkaar in gesprek over de uitwerking van de woonvisie. Hierin staat ondermeer dat de Kuijperwijk een kwaliteitsslag nodig heeft en dat er meer aandacht nodig is voor de leefbaarheid en sociale problematiek in de wijk. De bewoners en ondernemers hebben aangegeven dat zij mee aan zet willen zijn. Zij zijn vooruitlopend hierop zelf gestart met het inventariseren van wensen en ideeën over de Kuyperwijk.

De Kuyperwijk kwam in beeld als een vriendelijke rustige groene woonwijk. Maar er zijn ook zorgen als de toename van zwerfvuil op straat, achterstallig onderhoud in woningen, onverzorgde tuinen, de uitstraling van het winkelcentrum en het ontbreken van gezellige ontmoetingsruimten en activiteiten.
Om meer zicht te krijgen op mogelijke veranderingen in de wijk is voor de omgeving van de Foreestweg een “Place-game” uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de Van Foreestweg verkenden wat er gedaan kon worden om de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid te vergroten op korte en lange termijn.

De toekomst van het winkelgebied aan de noordzijde van de Foreestweg bleek een urgente opgave. Voor de bewoners is het een grote plus dat er winkels zijn in de wijk. Ook de ondernemers willen graag blijven. De PLUS supermarkt heeft plannen voor een forse uitbreiding en upgrading van de directe omgeving. Dit lijkt het moment om te onderzoeken of er ook investeringsmogelijkheden zijn voor de rest van dit winkelgebied.
Op korte termijn werden verschillende mogelijkheden gezien om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer in de straten voor de winkels en het aantrekkelijker maken van het Foreestplein. Met dat laatste wordt met het “Feest op het plein van Foreest” een mooi begin gemaakt.