Nog geen reacties

Fred van Helden wordt Diaconaal predikant

image.png

Bericht van de college van diakenen en Gerdy Verschuure  (interim)voorzitter van de GWK HI4  –

Diaconaal zichtbaar zijn in de stad

Het College van Diakenen wil graag meer zichtbaar zijn in onze stad om letterlijk onze naaste beter te kunnen helpen. Daarom is vorig jaar besloten een diaconaal werker aan te stellen om daar inhoud en uitvoering aan te geven.

Fred van Helden als diaconaal  predikant

We zijn verheugd om u te kunnen melden dat Fred van Helden deze rol  als graag wil oppakken. Wij kennen Fred natuurlijk als predikant bij de Hof van Delft gemeente binnen HI4, maar wij kennen Fred ook als mens met een groot diaconaal hart. Bovendien heeft hij al een groot diaconaal netwerk in Delft waarmee wij ons project een vliegende start kunnen geven. Wij wensen Fred veel zegen en vreugde in deze nieuwe rol.

Vacatures in de HI4

Allereerst wenst de Gemeenschappelijke Wijkkerkenraad Hi4  Fred van Helden alle goeds en Gods zegen toe in zijn nieuwe functie als diaconaal predikant. Hiermee ontstaat wel een vacature in de Hof van Delft gemeente en daarmee in de Hi4 samenwerking. In samenhang met het naderende emeritaat van David Knibbe zal daarom gezocht worden naar een nieuwe predikant om beide vacatureplaatsen te vervullen. Dit alles gaat in overleg met Caroline der Nederlanden, Barry Kriekaard en Willemijn van der Mey en de kerkrentmeesters.

Voorbereidingen voor profiel en beroepingswerk

Inmiddels is een commissie vanuit de GWK HI4 gestart om een profiel op te stellen. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de drie wijkgemeenten en samen proberen we om tot een profiel te komen. Als dit profiel gereed is gaan we verder naar de volgende stappen, waarbij ook de gemeenten om hun mening worden gevraagd. Hierover volgt later nadere informatie.

voor mee informatie en uitleg

Bram van der Sar voorzitter diaconie voorzitter-cvd@pgdelft.nl 

Gerdy Verschuure-Stuip gaverschuure@gmail.com