Nog geen reacties

Over oogstdienst – open koffieochtend

In dit nieuwe seizoen willen geregeld iemand uitnodigen van organisaties uit de buurt om iets te komen vertellen. Dit kan gaan om valpreventie, iemand van Delft voor elkaar, of over de WMO etc. etc.

Ds. Smit vertelt op koffieochtend over oogstviering

Op zondag 27 oktober is er om 16.00 uur in de Lutherse Kerk een gezamenlijke viering met de Lutherse Gemeente. Deze viering is een oogstviering; in de viering willen we God danken voor wat de aarde ons geeft, en de kracht die wij ontvangen om te leven en te werken. Op de koffieochtend op 22. oktober⋅mag u ds. Taco Smit van de Lutherse Gemeente in een informele sfeer van alles hierover vragen.

Let op: de ochtenddienst in de Hofkerk op 27 oktober vervalt

De rollatortest met Jolanda Dukker

Op 29 oktober komt Jolanda Dukker vertellen over de rollator. Maar wen gaan ook oefenen met de rollator. Een rollator is een prachtig hulpmiddel. Zij zal ons vertellen hoe hiermee op een goede manier om te gaan. Dus: iedereen die een rollator heeft, ook al gebruikt u hem niet altijd, neem hem mee naar de koffieochtend. Dan laat Jolanda ons zien hoe u die goed kunt gebruiken.

Koos Pronk vertelt over Ouderenbonden

Dinsdag 8 oktober was Koos Pronk bij de koffie ochtend in de Hofkerk om te vertellen over de SSBO.

Hij vertelde over de Informatiebijeenkomst In het Reinier de Graaf Gasthuis op woensdag 30 oktober van 09.45 – 11.30 uur (zaal open 9.30 u) over  :  Wat gebeurt er allemaal bij opname in een ziekenhuis?  Lees meer >>

En  over de Toneelvoorstelling BROOS op dinsdagmiddag 5 november 2019 in Theater De Veste, Vesteplein 1 Delft  op 5 november. Lees meer>>