Nog geen reacties

Gebed in Corona-tijd

Lieve God,
Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er zo veel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen.

Otto Grevink (Petrus gebeden in coronatijd)

We voelen de
ongrijpbaarheid