Nog geen reacties

Gebed – navolgen in zachtmoedigheid

De Week van Gebed vindt dit jaar plaats van 16 t/m 23 januari.

Een van de gebed uit het gebedsboekje plaatsen we hier:

Gebed
God, onze enige toevlucht en kracht,
wij verheerlijken U want U bent een rechtvaardig God.
Wij belijden voor U dat wij vaak wereldse vormen van leiderschap begeren.
Help ons om onze Heer Jezus Christus
niet te zoeken in de paleizen van wie machtig zijn,
maar in de nederige kribbe
en Hem na te volgen in zijn zachtmoedigheid.
Moedig ons aan om niet op onszelf gericht te zijn,
maar om elkaar te dienen in gehoorzaamheid aan U.
Wij bidden dit in de naam van Christus
die met de Vader en met de heilige Geest regeert in heerlijkheid.
Amen.

Bid ook voor…

Leiders in uw woonplaats, in ons land en in de wereld. Dat zij het voorbeeld
van Jezus mogen volgen.
Leiders in de kerk, dat zij actief mensen samenbrengen en meewerken aan
eenheid.

Waar wil jij voor bidden? Draag GEBEDSPUNTEN aan?
Mail naar weekvangebeddelft@gmail.com