Nog geen reacties

Gebed om creatieve en fantasievolle mensen

Om creatieve en fantasievolle mensen,
om warme en hartelijke mensen,
om moedige mensen,
om mensen die aandachtig leven,
om mensen die onderweg blijven,
bidden en smeken wij.

Om mensen met een open gelaat,
om mensen die zien,
om mensen die luisteren kunnen,
om mensen die het niet opgeven
te blijven geloven en te blijven werken
aan een nieuwe wereld,
een nieuwe kerk,
bidden en smeken wij.

Wij bidden U, God,
dat Uw Geest,
de Geest die er was in Uw zoon,
levend en scheppend mag zijn onder ons,
opdat Uw rijk kan komen,
opdat Uw rijk gestalte krijgt:
een rijk van vrede en gerechtigheid.
Amen.

(Marinus van den Berg)