Nog geen reacties

Gebed – Onze Vader, Onze Moeder

Onze Vader die in de hemelen zijt
Onze Moeder die heel dicht bij ons is
Uw naam worde geheiligd
        Jouw naam is zo vertrouwd
Uw koninkrijk kome
        Jij bent mijn thuis
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
      Jij weet wat mij bezielt,
      in tijden van geluk of verdriet

Geef ons heden ons dagelijks brood
        Geef ons elke dag je live woorden
En vergeef ons onze schulden
        en droog onze tranen
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
        zodat we anderen weer blij kunnen maken
En leidt ons niet in verzoeking
        leer ons altijd eerlijk tegen je te zijn
Maar verlos ons van de boze
        en sus ons als we bang zijn

Want van U is het koninkrijk
        Want jij bent de bron van ons leven
En de kracht en de heerlijkheid
        onze kracht en tederheid
Tot in eeuwigheid
        tot in eeuwigheid

Amen