Nog geen reacties

Gebed tegen slavernij

Maandag 1 juli was 156 jaar geleden dat de Nederlandse regering besloot een einde te maken aan
de slavernij in Suriname, Curacao, Aruba, Bonnaire, Saba,Sint Eustatius en Sint Maarten. Daarmee kwam
een einde aan een periode van 250 jaar waarin mensen uit Afrika tot slaaf gemaakt, in onvrijheid moesten
leven. Wij beseffen God dat de geschiedenis niet ongedaan gemaakt kan worden
anders dan dat wij berouw hebben en leren van gemaakte fouten. Geef dat wij ons inzetten om elke vorm
van slavernij in de wereld uit te bannen.

God wees bij allen in wie slavernij sporen heeft nagelaten, alle na zaten van tot slaafgemaakte mensen.
Bevrijd hen van de pijn van het verleden, dat zij zich niet schamen voor wat hen is aangedaan maar vrije
mensen zijn met geloof in eigen kracht.
Bevrijd ons van de angst voor elkaar.
Dat wij met open ogen en oren en een uitgestoken hand elkaar tegemoet treden zodat wij vooroordelen te
boven komen en elke vorm van racisme en discriminatie uit bannen.
Bevrijd ons van het denken en spreken in termen van wij en zij in het besef dat uw liefde geen mens
buitensluit.

Wij bidden U voor allen die vandaag de dag tot nog slaaf gemaakt worden. Wij denken aan al die kinderen
die uitgebuit worden en om veel te jonge leeftijd moeten werken , voor kinderen en vrouwen die verkocht
worden als seksslaven , voor mensen die ten prooi vallen aan mensen handelaren. Wij bidden u om recht
en gerechtigheid voor allen.

Voor allen die zich zelf tot slaaf maken, verslaafd aan arbeid, aan sigaretten, aan drugs of medicijnen, aan
alcohol of gokken, aan alles wat te veel en daarom ongezond is
Wij bidden u voor allen gevangen zijn in de greep van angst en verdriet om ziekte en dood.
Heer dat wij mogen beseffen dat wij in alles gedragen blijven in Uw liefde.