Nog geen reacties

Geduld

Zondag 24 maart, 3e zondag 40dagentijd

Bijbellezing: Lucas 13:1-9

Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Deze week horen we Jezus een gelijkenis vertellen over een vijgenboom die al drie jaar geen vruchten geeft.  Wat moet je met zo’n boom, omhakken? De eigenaar van de vijgenboom vindt van wel. Maar de wijngaardenier overtuigt hem: geef de boom ook dit jaar nog een kans. Heb geduld!

De gelijkenis is een reactie van Jezus op de opvatting dat wat je overkomt je ook wel verdiend zult hebben. Ook vandaag de dag horen we die opvatting regelmatig. De gedachte erachter is, dat de wereld maakbaar is, en dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe het je gaat. Maar soms overkomen je dingen, waar je niets aan kunt doen, die je leven een andere richting geven. Jezus zegt: i.p.v. oordelen kun je beter naar jezelf kijken. Doe wat goed is, en oordeel niet. En heb geduld met elkaar. Hoeveel geduld hebben wij met de mensen om ons heen?