Nog geen reacties

‘Geef licht’ met Advent

Kerst is een feest van licht. In het kerstverhaal horen we over herders die ‘s nachts buiten zijn bij de schapen. Plotseling zien ze een stralend licht, als een engel van de Heer aan hen verschijnt. De engel vertelt dat Jezus is geboren – God geeft licht in een donkere wereld. Dat licht mogen we met elkaar delen. Het thema van deze advent is dan ook : Geef licht!

We lezen in de adventsperiode uit het Bijbelboek Micha. Micha was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Bethlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Op de zondagen zal Micha ook langskomen. Hij vertelt dat het licht kan doorbreken. En dat je daar ook zelf iets voor kan doen. Jij kunt licht geven: aan de wereld, aan andere mensen, aan jezelf. God zal je daarbij helpen. En we zien het licht ook al schijnen door de glas-in-lood ramen.